درباره ما

Shape-133

درباره ما

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه لازم است پایش عملکرد دولت در روزهای پایانی کار مد نظر قرار گیرد، ادامه داد: باید سیاستهایی را اتخاذ کرد که با چالش های پیش رو کار را مدیریت کنیم؛ این درحالی است که مدیریت مناسب نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی نشان داد که با وجود تنگناهای مالی توانستیم ثباتی مناسب را در کشور ایجاد نماییم.

او در توضیح این مطلب اضافه کرد: باید قدر این سیاست و ثبات را دانست، به خصوص اینکه در گذشته تغییرات لحظه ای در شاخص های اقتصادی کشور را طی سالهای گذشته هنوز از یاد نرفته است.

او با اشاره به مساله نرخ سود بانکی که در صحبت های رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز نمود داشت، گفت: به رغم کنترل تورم نرخ سود بین بانکی چند درصدی افزایش یافته است که لازم است بانک مرکزی و نظام بانکی باید برای آن تدبیر کنند چراکه با این نرخ سود بانکی فعالیت های اقتصادی بسیار دشوار است.

به گفته جهانگیری، زمانی می توان انتظار رشد سرمایه گذاری راداشت که نرخ سود بانکی باید متناسب شود.او تاکید کرد: البته مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش از دستاوردهای خوب دولت یازدهم بود چرا که در سال های فعالیت دولت پیشین، به یکباره ارزش پول ملی کشور تا یک سوم کاهش یافت و نرخ ارزهای خارجی سه برابر شد.